کافی بارسلونا رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

کافی: بارسلونا رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آینده نگری باید به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل شود / جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ابرچالش های موجود کشور گفت: باید آینده پژوهی و آینده نگری را به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل کنیم. 

آینده نگری باید به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل شود / جهانگیری

جهانگیری: آینده نگری باید به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل شود

عبارات مهم : سیاست

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ابرچالش های موجود کشور گفت: باید آینده پژوهی و آینده نگری را به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل کنیم.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز پنجشنبه در همایش روز جهانی آینده با عنوان ضرورت های آینده نگری در مواجهه با چالش ها که در فرهنگستان علوم برگزار شد، افزود: امروز در حوزه های متفاوت از جمله آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی و تحولات جمعیتی با مشکلاتی رو به رو هستیم که نیازمند توجه به آینده نگری است.

جهانگیری اظهارداشت: کشور در حوزه پرسشها اجتماعی با بحث های جدی از جمله ترساندن همبستگی ملی کشور رو به روست و مساله واگرایی که بین نیروهای استان های مختلف، قومیت ها و مذاهب به وجود می آید و همچنین بحث فقر و فساد قابل توجه است.

آینده نگری باید به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل شود / جهانگیری

وی خاطر نشان کرد: هنگامی که به پرسشها نگاه می کنیم اغلب آنها ناشی از بی توجهی به آینده نگری در فرایند تصمیم گیری است و گویای این توصیه است که به پیامدهای تصمیات خیلی توجه نشده است.

جهانگیری گفت: بعضی پرسشها ممکن است کوتاه مدت و بعضی بلندمدت باشد که نیازمندیم همواره تصویر کنترل کننده ای از آینده پیش رو داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ابرچالش های موجود کشور گفت: باید آینده پژوهی و آینده نگری را به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل کنیم. 

جهانگیری افزود: در دهه های گذشته آینده نگری در تصمیم گیری، جایگاه خاص ای نداشته و پرسشها روزمره، مهم ترین پرسشها مدیران بوده است.

وی گفت: باید به وضع فعلی و آینده پرسشها نسبت به چالش های امروز و از طرف دیگر آینده مطلوب جهت کشور و کارها مورد نیاز را در زمینه های علوم و فنون پیشرفته و های تک مورد توجه قرار دهیم.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: آب، خاک، هوا و جنگل از منابع طبیعی کشورها هستند و حیات کشورها به آن ها بستگی دارد و اگر امروز گفته شود شاخص آب به سمت نابودی می رود کسی نیست که بگوید مانند شاخص تورم دلواپس کننده نیست آیا که اگر آب نباشد، حیاتی نخواهد بود.

آینده نگری باید به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل شود / جهانگیری

جهانگیری با بیان اینکه پرسشها مربوط به حیات جامعه آینده آن تعیین کننده هست، گفت: هیچ گاه به منابع و ذخایر آبی نگاه نکردیم و میزان برداشت و جایگزین چقدر تفاوت دارد و اکنون به حدی از منابع حیاتی زیاد استفاده کردیم که خیلی از مناطق کشور حیاتشان ترساندن می شود.

وی گفت: در عنوان هوا نیز این اوضاع وجود دارد و منابع انرژی را به وفور مصرف، به انرژی تبدیل و دود کردیم و امروز جهت ایجاد اشتغال با مسئله منابع مواجه هستیم.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ابرچالش های موجود کشور گفت: باید آینده پژوهی و آینده نگری را به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل کنیم. 

جهانگیری گفت: بحث دیگر تحولات جمعیتی است که در آینده کشور تعیین کننده است و قیمت رشد و جنسیت و توزیع جغرافیایی جمعیت آثار بلند مدت در آینده کشور دارد.

وی افزود: متولدین دهه 60 در هر مقطعی وارد شدند با مسئله مواجه شدیم از وقت ورود به دبستان تا دبیرستان و دانشگاه و الان هم بحث اشتغال و در آینده عنوان سالمندی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آینده نگری باید به اعتبار جدی در سیاست گذاری کشور تبدیل شود / جهانگیری

جهانگیری با اشاره به کیفیت نهادهای مالی و بانک ها و صندوق های بازنشستگی گفت: تصمیمات لحظه ای باعث شده است که در بعضی موارد منابع بانک ها برگشت داده نشود و تراز مالی بانک ها نشان می دهد که کمتر به آینده سپرده های افراد توجه شده است است.

وی با اشاره به اوضاع صندوق های بازنشستگی افزود: دولت هر سال 160 هزار میلیارد تومان به این صندوق ها کمک می کند تا حقوق بازنشستگانشان را بدهند.

معاون اول رییس جمهوری گفت: مساله دیگر کیفیت ارائه خدمات دولت هست، دولت تنها نهاد سیاستگذاری بوده و جایگزین ندارد و اگر کیفیت سیاست گذاری خوب نباشد کشور با سیاست بد اداره می شود.

جهانگیری افزود: اگر بخواهیم همان مسیر را ادامه دهیم معلوم نیست به کجا می رسیم و به سرعت باید عوض کردن سیاست و جهت دهیم تا آینده را بهتر کنیم.

وی ادامه داد این طور نیست که هر کدام از پرسشها را در یک دوره 5 یا 10 ساله درست کنیم.

جهانگیری با اشاره به عنوان علم و فناوری گفت: فاصله امروز با دنیایی که در ارتباط با فناوری تازه کار می کند فاصله زیادی نداریم و وزارت علوم و تحقیقات می تواند با آینده نگری تحولات این علوم را پیش ببرد.

وی گفت: رسالتی که بر دوش همه صاحبنظران و نخبگان و دلسوزان کشور عزیزمان ایران است در ارتباط با آینده کشور و تهدیدات موجود است که باید بنشینند و به دولت کمک کنند.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: البته وقت های بی نظیری کشور عزیزمان ایران دارد و هنوز ذخائر نفت و گاز را در اختیار داریم و شرایطی وجود دارد که با نیروی انسانی جوان از پرسشها عبور کنیم و در کنار هم آینده بهتری را ترسیم کنیم.

واژه های کلیدی: سیاست | منابع | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs