کافی بارسلونا رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

کافی: بارسلونا رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی آلودگی هوا منجر به زیاد کردن جُرم در شهرها می شود

یافته های مطالعه تازه نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا منجر به زیاد کردن رفتارهای غیراخلاقی مانند جُرم و تقلب می شود. 

آلودگی هوا منجر به زیاد کردن جُرم در شهرها می شود

آلودگی هوا منجر به زیاد کردن جُرم در شهرها می شود

عبارات مهم : محققان

یافته های مطالعه تازه نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا منجر به زیاد کردن رفتارهای غیراخلاقی مانند جُرم و تقلب می شود.

به گزارش مهر، این مطالعه که بر روی افراد بزرگسال در آمریکا و هند انجام شده است نشان می دهد این ارتباط تا حدودی ناشی از زیاد کردن خشم و خشم به خاطر قرارگیری در معرض آلودگی هوا است.

«جکسون لو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلمبیا آمریکا، در این باره می گوید: «این تحقیق آشکار می سازد که آلودگی هوا علاوه بر تاثیر مخرب بر سلامت و محیط زیست، دارای تاثیراتی نیز بر سلامت اخلاق است.»

آلودگی هوا منجر به زیاد کردن جُرم در شهرها می شود

مطالعات قبلی نشان داده اند که قرارگیری در معرض آلودگی هوا با ایجاد حس خشم و خشم همراه است.

در این مطالعه، محققان آلودگی هوا و داده های مربوط به جرم را در مورد ۹۳۶۰ شهر آمریکا که طی ۹ سال جمع آوری شده است بود بررسی کردند.

یافته های مطالعه تازه نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا منجر به زیاد کردن رفتارهای غیراخلاقی مانند جُرم و تقلب می شود. 

محققان دریافتند در شهرهای دارای بالاترین میزان آلودگی هوا قیمت وقوع جرم و جنایت هم زیاد بود.

در یک آزمایش دیگر بر روی مردم هند، میل به شرکت کنندگان به استفاده از شیوه های نگارش غیراخلاقی ارزیابی شد.

محققان دریافتند شرکت کنندگان شهرهای آلوده در نگارش دارای رفتارهای غیراخلاقی تری نسبت به شرکت کنندگان در شهرهای تمیز و پاک بودند؛ همچنین این افراد در نوشته هایشان اضطراب و خشم بیشتری داشتند.

آلودگی هوا منجر به زیاد کردن جُرم در شهرها می شود

واژه های کلیدی: محققان | آمریکا | شهرهای | مطالعه | غیراخلاقی | آلودگی هوا | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs